Ροδόπολις

Δημοτική Ενότητα: 
ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Τοπική/Δημοτική Κοινότητα: 
Κοινότητα Ροδοπόλεως
Πληθυσμός: 
818

 

10 + 2 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ